Skip to content

Raport ewaluacyjny

Projekt przeszedł szczegółową ocenę podczas procesu ewaluacji. Poniżej przedstawiamy główne wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy i zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Wyniki ewaluacji jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem informacji o projekcie były social media. To efektywne wykorzystanie nowoczesnych mediów społecznościowych znacząco przyczyniło się do dotarcia do potencjalnych uczestników i skutecznego promowania projektu. Najważniejszym motywującym czynnikiem dla uczestników okazała się chęć własnego rozwoju w zakresie przedsiębiorczości. Ta motywacja stanowi solidną podstawę dla zaangażowania uczestników i zainicjowania skutecznych działań edukacyjnych.

Ankiety wykazały, że tematyka warsztatów była satysfakcjonująca dla większości uczestników, co świadczy o trafnym dobraniu treści edukacyjnych. Projekt wyraźnie zwiększył motywację uczestników do podejmowania działań i realizacji założonych celów. Uczestnicy uznali zdobytą wiedzę i umiejętności za użyteczne, co potwierdza istotny edukacyjny efekt przedsięwzięcia.

Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy ponownie ocenili swoje umiejętności. Średnie oceny wskazują na pozytywny wpływ warsztatów na rozwój kompetencji uczestników w różnych obszarach. Sposób organizacji i prowadzenia warsztatów został bardzo pozytywnie oceniony w ankietach. To koreluje z deklarowanym zainteresowaniem uczestników dalszą działalnością Fundacji. Chęć polecenia organizacji znajomym potwierdza pozytywne doświadczenia uczestników.

Projekt znaczący sukces, wywołując pozytywne zmiany w motywacji i umiejętnościach uczestników. Rezultaty ewaluacji sugerują potrzebę kontynuacji podobnych inicjatyw oraz dalszego rozwijania oferty edukacyjnej. 

ŚLĄSKA AKADEMIA PRIMARY

© slaskaakademia 2023

Projekt realizowany przez:

Wykonawcą strony jest – Agencja Reklamy Visual Art

Skip to content